Produkty

Kategória

Betónová chémia
Betónová chémia
Betónové výstužné systémy
Betónové výstužné systémy
Debniace rohože a formy
Debniace rohože a formy
Dilatačné škáry
Dilatačné škáry
Dištančné prvky
Dištančné prvky
Elastomerové podložky a klzné fólie
Elastomerové podložky a klzné fólie
Fasádne hmoždinky a príslušenstvo
Fasádne hmoždinky a príslušenstvo
Geotextílie, nopové fólie a príslušenstvo pre odvodnenie
Geotextílie, nopové fólie a príslušenstvo pre odvodnenie
Konštrukčné ložiská
Konštrukčné ložiská
Lišty a príslušenstvo pre suchú stavbu a stavby z pórobetónu
Lišty a príslušenstvo pre suchú stavbu a stavby z pórobetónu
Lišty a príslušenstvo pre vnútorné alebo vonkajšie omietky
Lišty a príslušenstvo pre vnútorné alebo vonkajšie omietky
Lišty a príslušenstvo pre zatepľovacie systémy – ETICS a odětrávané fasády
Lišty a príslušenstvo pre zatepľovacie systémy – ETICS a odětrávané fasády
Príslušenstvo pre armovanie a debnenia betónu
Príslušenstvo pre armovanie a debnenia betónu
Príslušenstvo pre debnenie
Príslušenstvo pre debnenie
Príslušenstvo pre strechy
Príslušenstvo pre strechy
Stavebné stroje a zariadenia
Stavebné stroje a zariadenia
Tesniace systémy
Tesniace systémy
Zariadenia a komponenty pre mosty
Zariadenia a komponenty pre mosty
Zariadenia a príslušenstvo k bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Zariadenia a príslušenstvo k bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci